CRISTALUL ŞI CALEA LUMINII: Sutra, Tantra, şi Dzogchen de Chogyal Namkhai Norbu, compilat şi editat de John Shane

În Cristalul şi calea luminii Chogyal Namkhai Norbu examinează calea spirituală din perspectiva Dzogchen, descriind baza, calea şi fructul practicii Dzogchen, educaţia primită şi întâlnirea cu principalul său dascăl, care i-a dezvăluit sensul adevărat al „introducerii directe în Dzogchen”. Împletind povestea vieţii sale cu învăţăturile el amplasează Dzogchen în contextul tradiţional revelându-i marea însemnătate pentru epoca contemporană. Cartea este bogat ilustrată cu fotografii de maeştri budişti, divinităţi de meditaţie şi simboluri Dzogchen.

Câteva citate din capitolele doi şi patru:

Mulţi oameni în zilele noastre sunt complet dezinteresaţi de problemele spirituale, şi lipsa lor de interes este întărită de concepţia în general materialistă de care dă dovadă societatea noastră. Întrebaţi fiind în ce cred, ei pot chiar spune că nu cred în nimic. Astfel de oameni sunt de părere că întreaga religie se bazează pe credinţă, considerând-o pe aceasta din urmă ca fiind într-o oarecare măsură superioară superstiţiei, însă lipsită de relevanţă pentru lumea modernă.

Dzogchen nu trebuie însă considerată o religie, Dzogchen nu cere nimănui să creadă în ceva. Din contră, îndeamnă pe fiecare individ să se observe pe sine însuşi şi să descopere pe cont propriu care este condiţia lui reală.

Starea primordială

Dzogchen este în esenţă o învăţătură referitoare la starea primordială, care este natura proprie, intrinsecă, a fiecărui individ de la începutul începuturilor. A descoperi această stare înseamnă a avea experienţa propriei persoane aşa cum este ea, în calitate de centru al universului, dar nu în sensul vulgar, al eului. Conştiinţa obişnuită axată pe eu este tocmai colivia limitată a viziunii dualiste care îngrădeşte experienţa naturii proprii, adevărate, aceasta din urmă fiind spaţiul stării primordiale.

A descoperi această stare primordială înseamnă a înţelege învăţătura Dzogchen, iar rolul transmiterii învăţăturii Dzogchen este de a comunica această stare dinspre cel care a realizat-o sau s-a statornicit în ea, către cei care continuă să rămână captivi în condiţia dualistă. Însuşi numele Dzogchen, care înseamnă „Marea Perfecţiune“, se referă la caracterul în sine desăvârşit al acestei stări, fundamental pură de la începuturi, cu nimic de respins sau de acceptat.

Pentru a înţelege starea primordială şi a o descoperi nu este nevoie de cunoaştere intelectuală, culturală sau istorică. Ea este dincolo de intelect prin însăşi natura ei.

Dzogchen: Calea Auto-Eliberării

Dzogchen nu este însă nici sutra, nici tantra. Principiul de bază prin care se comunică Dzogchen este introducerea directă, nu transformarea într-o manifestare, aşa cum se petrec lucrurile în tantra. În plus, principalele practici Dzogchen acţionează direct la nivelul minţii pentru ca individul să poată descoperi starea primordială în care este introdus direct de către maestru şi să persiste în ea până la realizarea totală a Marelui Transfer sau până la obţinerea Corpului de Lumină. (...)

Chiar dacă Dzogchen lucrează preponderent la nivelul minţii, învăţăturile includ şi practici legate de voce şi corp; ele sunt însă secundare în raport cu practica contemplaţiei non-duale şi sunt folosite pentru a-l aduce pe practicant în această stare. Numai această contemplaţie poate fi numită cu adevărat Dzogchen, însă un practicant de Dzogchen poate folosi practici preluate din oricare dintre nivelurile sutrei sau tantrei, dacă el le consideră necesare pentru îndepărtarea obstacolelor care blochează starea de contemplaţie.

Metoda specifică pentru Dzogchen este numită Calea Auto-Eliberării, şi pentru a o aplica nu trebuie renunţat la nimic, nimic nu trebuie purificat sau transformat. Oricare ar fi acea viziune karmică ce apare individului poate fi folosită drept cale. (…) În sens Dzogchen, auto-eliberare înseamnă că toate lucrurile care se manifestă în câmpul experienţei practicianului sunt lăsate să fie aşa cum sunt ele, fără a fi judecate drept bune sau rele, frumoase sau urâte. Şi în acelaşi timp, dacă nu există dependenţă sau ataşament, fără efort, chiar fără voinţă, indiferent ce apare, gând sau conceptualizare a unui eveniment aparent exterior, se eliberează automat, de la sine şi prin sine. Practicând în acest mod, seminţele pomului otrăvit al viziunii dualiste nu mai au nici o şansă de a încolţi vreodată şi cu atât mai puţin de a forma rădăcini şi a creşte.

Astfel, practicianul îşi trăieşte viaţa în mod obişnuit, fără a avea nevoie de vreo altă regulă în afara conştienţei proprii, rămânând tot timpul în starea primordială prin integrarea acestei stări în tot ceea ce se iveşte ca şi parte a experienţei – iar din exterior nu se vede absolut nimic din care să reiasă că el practică. Este exact ceea ce se înţelege prin auto-eliberare, prin Dzogchen – care înseamnă Marea Perfecţiune – şi este exact ceea ce se înţelege prin contemplaţie non-duală sau pur şi simplu prin contemplaţie.