Hamvas Béla: Tabula smaragdina, Mágia szútra

A fontos nem a tanítás hirdetése, hanem a sors alakítása.– De nem a háttérből a módszer által hatni, hanem a módszert mindenki kezébe adni.  – A cél a tudatosan megtisztított életrend. – Az alap az életszentség. – Létet alapítani. – A létezés minden emberben állandóan és teljes egészében esedékes. – A valóságot a maga teljességében el kell ismerni. – Az összes lehetőséget birtokba kell venni. – Létezés – megismerés – megvalósítás. – Az egyetemes ember. – Kiindulás: – az egész állandó jelenléte. – Következménye a partialobjektiváció. – Így érthető a szabadság. – A rongáltság mindhárom körre kiterjed. – A szellem bűne, a lélek őrülete, a test betegsége, de a három egy, amire példák száza van. – Az összes határok érvénytelenek, mert az egyetlen morál a szabadság. – Böhme érdeme volt, hogy az univerzumban rendet teremtett. – A középen kell kezdeni. – A lélek és látomása. – Tehát nem élet: hanem az üdv. – Az életterv nincs készen, az imagináció teremti. – Vigyázat! Nem összetéveszteni az álommal, sem a fantáziával, mert teremtő tevékenység. – Ez a mágikus aktus a beváltás helye. – A mágikus ige a kinyilatkoztatás. – Látomás és mámor összetartozik. – Amely a mélységeken uralkodik. – Miért kell elfogadni? – Szophia miatt, aki a tükör, és akiben az egész látható, – és a turba miatt, amelyben az egész megzavarodott. – Ezek után következik az életképzelet alkalmazása. – Mindenekelőtt az éberség. – Azonosítás és összetévesztés, mámor és ájultság. – Vajon eredetileg az imagináció üres, vagy nem? – És ha nem, az ősképet ki helyezte bele? – A normális ember alapállása útbaigazít. – Aki az alapállásról leválik, szörnyeteggé lesz. – Ilyen a tehetség, amely a nagy orr, főként a zseni. – Paraziták. – A bennük való hit a tulajdonságok téves értelmezésén nyugszik. – A mérték: kicsoda milyen hatalom szolgálatában áll. – Az emberismeret mai alakjában démonológia, amelynek alapja az összetévesztés. – Ennek következménye az eltárgyiasítás, az eldologiasítás, a személytelenség és megszólíthatatlanság. – Ebben a helyzetben az ige nem beváltható. – A valóság egészének megismerése csak a démonok kiűzése árán történhet. – Fontos, amit mindenki egyenlő eséllyel elér. – A normális ember ősképe a kinyilatkoztatásban adva van. – Oly mértékben világosodik meg, amilyen mértékben megvalósul. – A baj forrása a szégyentelen életéhség, amelynek rejtett arca a halálvágy. – Először belehelyezni, aztán várni, de nem tétlenül, és valamely gyakorlat ajánlatos. – A válságponton ügyelni. – Három fokozat van. – Próbaidőt alkalmazni. – Technikát mindenki maga csinál. – Vigyázat! Álalakzatok. – Nemcsak az ember, fontos a tulajdonságok egészének monumentális felszabadítása, mert az előzmény és a következmény – a szabadság.

HamvasBéla.org