Karátson Gábor: Tao Te King

1

beszélni beszélhetsz utakról
csakhogy az sohasem az Örök Út tao
megnevezhetsz neveket
de soha nem tudod megnevezni
az Örök Nevet
Semminek nevezzük
Ég és Föld kezdetét
Létnek nevezzük a
Tízezer Dolog Anyját
vagyis hát
legyen is csak örökre Semmi
hogy megláthassuk a Csodát
legyen örökre Lét hogy
megláthassuk Körvonalát
és együtt lakik ez a pár
de más a nevük színre lépve már
együtt laknak ők a Mélység
Mélység egyre mélyebb Mélység
Minden Csoda Kapuja

2
az égalattiban mindenki tudja
hogy szép a szép
és ezzel megvan már a rút is
mindenki tudja
hogy jó a jó
és ezzel megvan már a rossz is
mert
Lét és Nemlét egymást teremtik
nehéz könnyű egymást beteljesítik
hosszú rövid egymást valóra váltják
kiméri egymást mélység és magasság
énekszó dallam egymásba csendül
elöl és hátul egymás után lendül
így hát a szentek elmélkedéseinek
tárgya a nemcselekvés
szavak nélkül tanítanak
fölkél a tízezer dolog nem hagyják cserben őket
szülnek nem birtokolnak
munkálkodnak de úgy mint aki maga nem is létezik
cselekszenek de aztán tovább ott nem maradnak
s épp mert ott tovább nem maradnak
el sem hagyatnak

3
ne tartották
volna
nagyra a nagyokat
s a pártviszály
nem vert volna fészket a népben
ne állt
volna
akkora becsben
sok drága holmi
s nem indult volna a népből senki sem
rabolni
ne fitogtatták
volna
a vágy tárgyait
s nem támadt volna a nép szívében
zűrzavar
vagyis hát errefelé terelgetik őket a szentek
szívük üres legyen
teli a gyomruk
becsvágyuk szinte semmi lágy
erős a csontjuk
maradjon csak a nép tudatlan vágytalan
akik meg tudnak valamit ne merjenek cselekedni
ha senki sem cselekszik majd minden jóra fordul

4
üres edény az Út: járhatni rajta
de soha sincs egészen ott:
túláradó az Út
szakadék! mintha csak a tízezer dolog őse volna
elveszi élüket
bonyodalmaikat kibogozza
enyhíti fényüket
belevegyül porukba
mély tiszta víz: mintha létezne tényleg
nem tudom ki fia
úgy látszik előbb volt mint az Úr

5
Ég Föld nem kedvez senkinek
a tízezer dolgot olybá veszik mint a szalmakutyákat
a szentek sem kedveznek senkinek
olybá veszik a sokaságot mint a szalmakutyákat
Ég Föld köze
akár a kovácsfújtató:
üres és mégsem roskad össze magában
zihálva zihál egy zajos muzsikában
szavak szavak sok semmiség
jobb ha megőrzöd a Közép

6
a Völgy Szelleme nem hal meg
mondhatjuk rá a Misztikus Mama
a Misztikus Mama kapuja
Ég és Föld gyökere maga
selyem selyem mintha volna
hagyatkozz rá el sose fárad

7
az Ég örök a Föld régóta fönnáll
Ég Föld azért örök
történetük
azért tart
olyan régóta már
önmaguk számára meg se születtek
örökéletűek
azért lehetnek
szóval a szentek
hátravetik énjüket s énjük előkerül
elvetik énjüket és énjük fönnmarad
talán mert nincsenek magánügyeik
azért teljesülnek be a magányban ügyeik

8

a legfőbb jóság olyan mint a víz
mert jó a víz; mert
javára van
a tízezer dolognak, mert
nem viszálykodik
nyugszik oly helyeken miket nincs ember aki meg ne vetne
így aztán kicsit az Útra is hasonlít ebben
mert lakni jó ez a Föld, mert
mély a szived, mert
mindenki aki összefügg szeret is már, mert
szólsz s az már maga hit, mert
a derekasság rendbe is teszi ha mit intéz
mert ha belefogsz az azt jelenti képes is vagy, mert
ahogy működik maga az már a kairosz
csak aki nem viszálykodik
azt nem érheti gáncs sem

9
megragad
ni és
teletöl
teni
sosem ér
annyit mint
idejében megállni;
az éles penge é
lét
köszörülve vigyázni
sokáig
nem lehet
azt sem csinálni;
arannyal jádéval teli
csarnok
akárhogy is
hamar elvész az is
gazdagság tisztesség
ágaskodó kevélység
magától a
veszede
lemre visz
munkán érdemen túl
az én az visszafordul
ballag az égi uton

10
elrendezheted-e kik benned élnek a lenti lelkeket
szét nem szóródva őrizni az Egyet
fölébehajolsz-e az élet légzuhatagának
hajlékony leszel mint a kisgyerek
megtisztítod-e még homályos tükrödet
szeplőtelen legyen
szeretni a népet az országot igazgatni
tudás nincs semmisem
nyílnak csukódnak mennyei ajtók
az anyamadárnak ott kell lennie
fehér fény négyfelől átható megértés
senkinek nem kell semmit sem tennie
szüld meg őket legeltesd őket
szüld meg ne birtokold
munkálkodj de mintha csak a világon se volnál
növelj csak ne nevelj
ezt nevezik
Elrejtezett Erénynek
ez hszüan te
a Titkos Élet